Спростування Тульчинської єпархії УПЦ чергового фальшивого повідомлення вінницької газети «Na Парижі» щодо керівника Тульчинської єпархії УПЦ

Спростування Тульчинської єпархії УПЦ чергового фальшивого повідомлення вінницької газети «Na Парижі» щодо керівника Тульчинської єпархії УПЦ

Текст повідомлення газети «Na Парижі»: «Верховний суд 6 лютого залишив без руху касаційну заяву керівника Тульчинської єпархії УПЦ МП митрополита Іонафана (Єлецьких) щодо призупинення його українського громадянства. Причина у тому, що позивач не надав повний пакет документів».

Інформаційна служба Тульчинської єпархії УПЦ уповноважена повідомити, що вищезгаданого касаційного листа керівника Тульчинської єпархії УПЦ митрополита Іонафана (Єлецьких) до Верховного суду України НЕ ІСНУЄ.

Також не існує і митрополичої офіційної резиденції у Бершадській громаді Вінницької області.

Інформаційна служба Тульчинської єпархії нагадує редакторові газети та її поважним читачам, що згідно законів України тільки суд встановлює наявність кримінальної провини обвинуваченого органами дізнання.

16.02.2023

Опровержение Тульчинской епархии УПЦ очередного ложного сообщения винницкой газеты «Na Париже» в отношении управляющего Тульчинской епархией УПЦ

Текст сообщения газеты «Na Париже»: «Верховный суд 6 февраля оставил без движения кассационное заявление руководителя Тульчинской епархии УПЦ МП митрополита Ионафана (Елецких) о приостановлении его украинского гражданства. Причина в том, что истец не предоставил полный пакет документов».

Информационная служба Тульчинской епархии УПЦ уполномочена сообщить, что вышеупомянутого кассационного письма управляющего Тульчинской епархии УПЦ митрополита Ионафана (Елецких) в Верховный суд Украины НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Также не существует и митрополичьей официальной резиденции в Бершадской общине Винницкой области.

Информационная служба Тульчинской епархии напоминает редактору газеты и ее уважаемым читателям, что согласно законам Украины только суд устанавливает наличие уголовной вины обвиняемого органами дознания.

16.02.2023